Forfatter: Carsten Skjødt (side 2 af 4)

Arbejdsdag i engene

Kære nuværende og tidligere medlemmer samt andet godtfolk

 

Foråret lader åbenbart vente på sig, men derfor vi skal alligevel have vores kvæg på græs i den grønne eng.

Derfor afholder vi atter i år en arbejdsdag

Lørdag den 15 Maj kl. 09:00 ved Natur-universitetet

som vi kombinerer med suppe-spisning idet vi, grundet Covid 19, ikke kunne afvikle suppedagen i marts måned, som vi har tradition for at gør.

 

Der er ikke mødepligt til arbejdsdagen kl. 09.00, men da vi har en stor portion suppe klar, er der næsten mødepligt til suppespisning og hyggeligt samvær kl. 13.00 – også ved Natur-universitetet

 

Så mød gerne op og tag evt. din nabo eller familie med 😊.

 

P.s. Suppen er gratis, mens øl og vand kan købes til meget rimelige priser.

Årets første kalve

Selv om temperaturen udenfor har været noget langt nede, trives køres dyr godt på deres vinteropholds pladser. På grund af megen regn i første del af vinteren er det noget smadret nogle steder, men vi sørger for, at der altid er tørre arealer, hvor de kan lægge sig for natten, og når de tygger drøv.

Vi hører sommetider om nogen, der er bekymrede for dyrene og synes det er synd for dem, at de skal gå ude. Dyrene er skabt til det , og  der er i øvrigt ikke krav til, at de skal have en lukket stald at gå ind i . De skal have læ for vinden, og vi ser faktisk kun ret sjældent, at dyrene ligger sig inde i de læskure/shelters, vi alligevel har lavet  til dem. De foretrækker den frie luft, gerne i et hegn eller lidt skov/buskads, der giver læ for vinden.

Årets første kalve er blevet født, de første allerede i Januar,  De har alle på nær en enkelt klaret det godt og trives fint.

De første kalve er født

 

Julehilsen

Om få timer sidder de fleste af os samlet omkring et veldækket bord med and, gås, flæskesteg, brunede kartofler, ris alamende  alt efter, hvilken tradition vi  nu engang har i forbindelse med juleaften. Juletræet med sin pynt venter jo med sin pynt i stuen, hvor vi i år skal undgå, at for mange samles og frarådes at synge både gamle og nye julesange. Begrænsninger som alene skyldes vores ubudne gæst, Corona, som det meste af året har været et alt for nært et bekendtskab og alligevel får indflydelse på, hvordan vi ønsker at holde julen. I Peter Fabers julesang ”Sikken voldsom trængsel og alarm fra 1848” står der i sidste vers: Rør blot ikke ved min gamle jul! Det må vi sande at Corona har gjort i år. Men, nu er der håb forude og i takt med, at dagene længes, får vi forhåbentligt vores ubudne gæst smidt på porten, således at vi om et år, atter kan fejre julen på den måde og med de traditioner, som vi plejer at gøre.

I afgræsningsforeningen har den delvise nedlukning af Danmark medført, at vi har måttet aflyse vores suppedag i marts måned, vores arbejdsdag i engene samt aftenvandring i den grønne eng i august måned. Generalforsamlingen blev udskudt til september måned. Mødet med kvægholderne, som vi plejer at afholde i juli måned blev ligeledes aflyst. Endelig blev byfesten i Starup- Tofterup aflyst og hvor vi atter i år, havde set frem til at deltage med en stand med salg af grillpølser samt at fortælle om foreningens virke.

De forskellige aflysninger har dog ikke overskygget vores arbejde med, og som er foreningens egentlige formål nemlig, at udføre naturpleje med kvæg for derved at genskabe og vedligeholde den lysåbne eng. Det er nu godt 8 år siden, at vi stiftede Holme Ådalens Afgræsningsforening. Vi har i skrivende stund ca. 70 medlemmer, som fortsat støtter op omkring foreningens virke og som i tilgift har mulighed for at købe noget godt og vil jeg påstå klimavenligt oksekød fra kvæg, som i sommerhalvåret lever af græs, urter og blomster mv. i engene og i vinterhalvåret alene græsfordres med hø og wrap samt halm.

Græsningssæsonen 2020 kom lidt sent i gang som følge af et køligt forår. Henover foråret og sommeren kom der en del regn, men heldigvis ikke i de mængder som vi oplevede i 2019, hvor engene til tider mange steder stod under vand, hvilket medførte, at kreaturerne havde svært ved, at afgræsse de lavest beliggende arealer.

Antallet af kreaturer som i år har afgræsset engene viste sig sidst på græsningssæsonen at være lidt i overkanten af, hvad engene kunne bære. Vi fik i midlertidig mulighed for at udvide engarealet med godt 4 ha eng hos to lodsejere, som dermed har forhindret overgræsning af de eksisterende engarealer. Sidste år afgræssede vi ca. 10 ha eng ved Ansager. Da flytning af kreaturer til og fra arealet, indfangning samt det løbende tilsyn var for udfordrende for os, har vi måttet opsige aftalen om, at afgræsse arealet fra i år.

Visionen om en lysåben eng i Holme ådalen fra Bække i øst til Varde i vest ser ud til, at komme et pænt stykke nærmere i løbet af de næste par år. Dette sker i forbindelse med genopretningen af Holme å på en 12 km. Lang strækning mellem Hostrup stemmeværk og udløbet til Varde å. Engområderne som Holme å gennemskærer på strækning indgår nemlig også i projektet og vil også blive afgræsset. Det bliver spændende at følge projektets tilblivelse og de endelige resultater og hvor vi forventer, at Varde laksen efter mange års fravær atter kommer op i Holme å. Se mere om projektet her:

https://www.vardekommune.dk/content/hoering-genopretning-af-holme-aa-fra-hostrup-til-udloebet-i-varde-aa

Foreningen var vært ved et arrangement i efteråret 2019 for lodsejere med enge i projektområdet og kommunen, hvor vi orienterede om foreningens virke og hvordan vi plejer engarealerne langs Holme å. Vi håber, at vores model har inspireret lodsejerne og kommende kvægholdere til et nærmere samarbejde omkring pleje af engene langs med Holme å.

På bestyrelsens vegne  vil hermed ønske jer alle en glædelig jul samt et rigtigt godt nytår.

De bedste hilsner

Lars Lauritsen

Salg af oksekød

Tiden nærmer sig for at der skal slagtes nogle af foreningens dyr. Der kommer nye kalve til og bestanden skal holdes på et niveau, der passer til de afgræsningsarealer, vi har til rådighed.

Vi forventer at slagte i slutningen af Oktober/starten af November måned, og kødet vil være klar til udlevering i løbet af November efter at være krogmodnet i slagtehusets kølerum,  så vi sikrer gode  og møre bøffer!

Der er fra flere sider givet udtryk for at man har svært ved at anvende forkødet – bov, tværreb, oksebryst og lignende. Hvis der er tilstrækkelig interesse for det, er der mulighed for at vi kan lave en variant, hvor forkødet pilles af knoglerne og anvendes til hak, mens det gode bagkød stadig udskæres som vanligt til  stege, bøffer o.l.  Vi kunne kalde det en luksus udskæring, og prisen vil være lidt højere 100 kr kg-  da der jo er en ekstra omkostning ved at pille kødet af benene. og noget fedt/knogler skæres bort.

Hvis du er interesseret i den nye luksus udskæring bedes du skrive til foreningen f.eks. på vores mail graesningsforening@hotmail.com

 

Iøvrigt vil vi sætte pris på at få en tilkendegivelse om du er interesseret i at købe noget af vores fantastiske kød, og evt. hvordan du bedst kunne tænke dig det.

Er det som

 • 1/4 eller 1/8 dyr finparteret, som almindelig-  eller som luksus udskæring
 • er det som en 10 eller 20 kg kasse med blandet kød,
 • er det alene som hakket kød ,
 • eller måske som forarbejdet kød i frankfurtere/ spegepølse .

Tilbagemeldingen er ikke bindende, og når vi nærmer os slagte tidspunktet fremsender vi invitation til at bestille  til foreningens medlemmerne og de, der har vist interesse for køb af kød,

Se endvidere siden om kødsalg  Salg af oksekød

Generalforsamling for 2019

Der indkaldes til en Corona-forsinket generalforsamling for foreningen

Tirsdag den 22. september kl. 19:00

i Multihuset på Smedebakken 16, Starup

Dagsorden:

 • Valg af dirigent og referent.
 • Bestyrelsens beretning.
 • Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
 • Foreliggende forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.
 • Foreningens udvikling – åben debat.
 • Fremlæggelse af budget samt godkendelse heraf.
 • Valg til bestyrelse og en suppleant: På valg fra bestyrelsen er: Vagn Kristiansen, Brian Jeppesen og Lars Lauritsen. Brian Jeppesen ønsker ikke genvalg.
 • Valg af revisor og en revisorsuppleant. (Per Skou Jessen/Mikkel Ottesen)

 

NB! Som følge af Covid 19, bedes I tilmelde jer til generalforsamlingen senest søndag den 20. september til l.lauritsen@live.dk eller på 40345630.

Sommeren er kommet og grill sæsonen er i gang

Vi tilbyder igen i år de lækre okse-frankfurtere, der er lavet af godt oksekød fra dyrene, der går på engene omkring Holmeå.

Der bliver fremstillet 5 forskellige slags:

 • Hvidløg
 • Nebraska ( Urtegrill’er)
 • Ramsløg/tomat
 • Chilli/ost
 • Almindelig

Frankfurterne leveres pakket i poser med 20 stk. ( ca. 2 kg), og de koster 190 kr. pr. pose.

Frankfurterne er klar til udlevering den 15 eller 16. Juni, nærmere besked vil følge.

Du kan bestille lige her.

 

Godt resultat af arbejdsdagen

Klargøring ved universitetet 

Lørdag den 25. april kl 09:00 samledes en flok arbejdsivrige medlemmer for at udbedre skader på hegn og klargøre fennerne til udbinding af dyrene. Der var fuld opmærksomhed omkring “Ko-rona”- smitte, og der blev tilstræbt at holde den påbudte afstand mellem deltagerne.  

Vi har på arbejdsdagen forsøgt at forbedre forholdene på foreningens afgræsningsarealer, så det f.eks. bliver nemmere, når dyrene skal flyttes fra en fenne til en anden.

Syd for Lars Madsens gård blev der f.eks. lavet en ny adgang til de mere østlige fenner, den er noget stejl, men vi forventer dyrene springer op af den.

Passage mellem fennerne

I de vestlige arealler blev der etableret nye hegn, der opdeler fennerne i mindre stykker, så vi kan afgræsse arealerne på en mere kontrolleret/styret måde.

Opdeling i mindre fenner

Enkelte medlemmer var så ivrige,  at de fortsatte hele dagen, og fennerne står nu alle klar til at modtage dyrene.

Flytning forventes at begynde at ske i denne uge.

Foreningen er meget taknemmelige for den opbakning, der var, og takker alle for den indsats, der blev ydet!  

Arbejdsdag på engene

Foråret står i fuldt flor og vi skal snart have dyrene tilbage til engene. Derfor inviteres foreningens medlemmer og alle interesserede til at give en hånd med

Lørdag den 25. April kl 09:00

 Vi mødes ved Natur universitetet og fordeler opgaverne derfra.

 Da vi har ca 50 ha enge til rådighed, hvor der kan/skal udføres forskellige opgaver, anser vi det for forsvarligt at samles, og vi skal selvfølgelig undervejs også sørge for at opretholde de anbefalede  2 meter. 

Ved fælles hjælp og omsorg for hinandens helbred kan vi godt få det til at lykkes

Suppedag i Holmeåborg

Vinterhygge og varm suppe!!!

Afgræsningsforeningen  inviterer på varm oksesuppe og hyggeligt samvær i spejderhytten ”Holmeåborg”, Holmeåvej 2, Tofterup, 7200 Grindsted

 

Søndag den 15. marts 2020 fra kl. 11.00 til 14.00

 

Udover socialt samvær vil der være mulighed for en god snak om, hvordan vi passer dyrene om vinteren og om muligheden for selv at have kvæg i Holme ådalen.

Der kan købes kaffe, kage samt øl og sodavand.

Kig forbi.

Alle er velkomne

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Salg af oksekød – Angus

Angus kvæg

Der er nu lækkert oksekød til salg igen. Mikkel Ottesen vil slagte to af sine Angus dyr i næste uge, og de er klar til udlevering den 18. Februar

Hvis du er interesseret kan du henvende dig direkte til Mikkel eller bestille via hjemmesiden her under Kødsalg

Ældre indlæg Nyere indlæg
Holme Ådalens Afgræsningsforening