Der indkaldes til en Corona-forsinket generalforsamling for foreningen

Tirsdag den 22. september kl. 19:00

i Multihuset på Smedebakken 16, Starup

Dagsorden:

  • Valg af dirigent og referent.
  • Bestyrelsens beretning.
  • Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
  • Foreliggende forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.
  • Foreningens udvikling – åben debat.
  • Fremlæggelse af budget samt godkendelse heraf.
  • Valg til bestyrelse og en suppleant: På valg fra bestyrelsen er: Vagn Kristiansen, Brian Jeppesen og Lars Lauritsen. Brian Jeppesen ønsker ikke genvalg.
  • Valg af revisor og en revisorsuppleant. (Per Skou Jessen/Mikkel Ottesen)

 

NB! Som følge af Covid 19, bedes I tilmelde jer til generalforsamlingen senest søndag den 20. september til l.lauritsen@live.dk eller på 40345630.