I Holme Ådalens Afgræsningsforening har vi siden 2012 udført naturpleje med det formål at genskabe den åbne ådal langs med Holme å. Ådalen får derved et mere varieret plante- og dyreliv.

Naturplejen sker ved at kvæg af racerne Skotsk Højland, Galloway og Angus afgræsser enge, moser og overdrev langs med åen.

Afgræsningen betyder, at en række karakteristiske eng- og moseplanter får bedre betingelser for at gro. For eksempel findes den smukke maj-gøgeurt atter flere steder i ådalen.

Afgræsningen har også medført, at betingelserne for både fugle, padder og insekter er blevet forbedret.  Hvem ved; måske kan vi være heldige at få lov at se storken i engene igen.

Plejeplan