En nyfødt kalv gør klar til sin første tår mælk
Kvaliteten af Holme Å Kød sikres ved at:
  • Dyrene afgræsser eng-og mosearealerne langs med Holme å omkring landsbyen Starup-Tofterup i sommerhalvåret inden slagtning.
  • Dyrene ikke tilskudsfodres med andet end de nødvendige mineraler i sommerhalvåret.
  • Dyrene udelukkende fodres  i vinterhalvåret med enghø/wraphø og mineraler samt efter behov lidt korn/kraftfoder.
  • Dyrene køres direkte fra naturarealerne til slagteriet.
  • Kødet krogmodnes cirka14 dage på slagteriet, inden det udskæres og/eller hakkes.
Dyrene indfanges, så de kan flyttes til sommerresidensen på engene

Dyr, der sælges som udskæringer, er højst 4 år gamle på slagtetidspunktet for at sikre at kvaliteten altid er i top. De sælges finparteret i pakker med 1/8, 1/4 eller 1/2 dyr, eller som kødpakker med 10 eller 20 kg. 

Dyr, som er ældre end 4 år, hakkes og sælges som hakket oksekød.

Dyrene hovedsageligt er af racen Skotsk Højland, men også de to øvrige lette racer Galloway og Angus indgår i naturplejen af de grønne enge. Hvis man har specielle ønsker om racer, kan det bestilles.

Dyrene er alle CHR-registrerede, og de økologiske dyr er derudover naturligvis kontrollerede af relevante organisationer/myndigheder.

Dyrene er dyrlægekontrollerede inden slagtning.