Afgræsningsforeningen har tre forskellige kvægracer på engene.

Om sommeren, når dyrene går på engene, lever de af det, der gror her – græs, buske m.m. Om vinteren trækkes dyrene væk fra de våde enge og tilbringer de kolde måneder på mere tørre arealer. Her fodres dyrene med hø og wrap.

Nedenfor er gengivet en kort beskrivelse af de enkelte racer med nogle få  karakteristika.