Klargøring ved universitetet 

Lørdag den 25. april kl 09:00 samledes en flok arbejdsivrige medlemmer for at udbedre skader på hegn og klargøre fennerne til udbinding af dyrene. Der var fuld opmærksomhed omkring “Ko-rona”- smitte, og der blev tilstræbt at holde den påbudte afstand mellem deltagerne.  

Vi har på arbejdsdagen forsøgt at forbedre forholdene på foreningens afgræsningsarealer, så det f.eks. bliver nemmere, når dyrene skal flyttes fra en fenne til en anden.

Syd for Lars Madsens gård blev der f.eks. lavet en ny adgang til de mere østlige fenner, den er noget stejl, men vi forventer dyrene springer op af den.

Passage mellem fennerne

I de vestlige arealler blev der etableret nye hegn, der opdeler fennerne i mindre stykker, så vi kan afgræsse arealerne på en mere kontrolleret/styret måde.

Opdeling i mindre fenner

Enkelte medlemmer var så ivrige,  at de fortsatte hele dagen, og fennerne står nu alle klar til at modtage dyrene.

Flytning forventes at begynde at ske i denne uge.

Foreningen er meget taknemmelige for den opbakning, der var, og takker alle for den indsats, der blev ydet!