Om få timer sidder de fleste af os samlet omkring et veldækket bord med and, gås, flæskesteg, brunede kartofler, ris alamende  alt efter, hvilken tradition vi  nu engang har i forbindelse med juleaften. Juletræet med sin pynt venter jo med sin pynt i stuen, hvor vi i år skal undgå, at for mange samles og frarådes at synge både gamle og nye julesange. Begrænsninger som alene skyldes vores ubudne gæst, Corona, som det meste af året har været et alt for nært et bekendtskab og alligevel får indflydelse på, hvordan vi ønsker at holde julen. I Peter Fabers julesang ”Sikken voldsom trængsel og alarm fra 1848” står der i sidste vers: Rør blot ikke ved min gamle jul! Det må vi sande at Corona har gjort i år. Men, nu er der håb forude og i takt med, at dagene længes, får vi forhåbentligt vores ubudne gæst smidt på porten, således at vi om et år, atter kan fejre julen på den måde og med de traditioner, som vi plejer at gøre.

I afgræsningsforeningen har den delvise nedlukning af Danmark medført, at vi har måttet aflyse vores suppedag i marts måned, vores arbejdsdag i engene samt aftenvandring i den grønne eng i august måned. Generalforsamlingen blev udskudt til september måned. Mødet med kvægholderne, som vi plejer at afholde i juli måned blev ligeledes aflyst. Endelig blev byfesten i Starup- Tofterup aflyst og hvor vi atter i år, havde set frem til at deltage med en stand med salg af grillpølser samt at fortælle om foreningens virke.

De forskellige aflysninger har dog ikke overskygget vores arbejde med, og som er foreningens egentlige formål nemlig, at udføre naturpleje med kvæg for derved at genskabe og vedligeholde den lysåbne eng. Det er nu godt 8 år siden, at vi stiftede Holme Ådalens Afgræsningsforening. Vi har i skrivende stund ca. 70 medlemmer, som fortsat støtter op omkring foreningens virke og som i tilgift har mulighed for at købe noget godt og vil jeg påstå klimavenligt oksekød fra kvæg, som i sommerhalvåret lever af græs, urter og blomster mv. i engene og i vinterhalvåret alene græsfordres med hø og wrap samt halm.

Græsningssæsonen 2020 kom lidt sent i gang som følge af et køligt forår. Henover foråret og sommeren kom der en del regn, men heldigvis ikke i de mængder som vi oplevede i 2019, hvor engene til tider mange steder stod under vand, hvilket medførte, at kreaturerne havde svært ved, at afgræsse de lavest beliggende arealer.

Antallet af kreaturer som i år har afgræsset engene viste sig sidst på græsningssæsonen at være lidt i overkanten af, hvad engene kunne bære. Vi fik i midlertidig mulighed for at udvide engarealet med godt 4 ha eng hos to lodsejere, som dermed har forhindret overgræsning af de eksisterende engarealer. Sidste år afgræssede vi ca. 10 ha eng ved Ansager. Da flytning af kreaturer til og fra arealet, indfangning samt det løbende tilsyn var for udfordrende for os, har vi måttet opsige aftalen om, at afgræsse arealet fra i år.

Visionen om en lysåben eng i Holme ådalen fra Bække i øst til Varde i vest ser ud til, at komme et pænt stykke nærmere i løbet af de næste par år. Dette sker i forbindelse med genopretningen af Holme å på en 12 km. Lang strækning mellem Hostrup stemmeværk og udløbet til Varde å. Engområderne som Holme å gennemskærer på strækning indgår nemlig også i projektet og vil også blive afgræsset. Det bliver spændende at følge projektets tilblivelse og de endelige resultater og hvor vi forventer, at Varde laksen efter mange års fravær atter kommer op i Holme å. Se mere om projektet her:

https://www.vardekommune.dk/content/hoering-genopretning-af-holme-aa-fra-hostrup-til-udloebet-i-varde-aa

Foreningen var vært ved et arrangement i efteråret 2019 for lodsejere med enge i projektområdet og kommunen, hvor vi orienterede om foreningens virke og hvordan vi plejer engarealerne langs Holme å. Vi håber, at vores model har inspireret lodsejerne og kommende kvægholdere til et nærmere samarbejde omkring pleje af engene langs med Holme å.

På bestyrelsens vegne  vil hermed ønske jer alle en glædelig jul samt et rigtigt godt nytår.

De bedste hilsner

Lars Lauritsen