Indkaldelse til generalforsamling i

Holme Ådalens Afgræsningsforening

 

Tirsdag d. 5. oktober 2021, kl. 19.00

Multihuset, Smedebakken 16, Starup, 7200 Grindsted.

Dagsorden:

  • Valg af dirigent og referent.
  • Bestyrelsens beretning.
  • Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
  • Foreliggende forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.
  • Foreningens udvikling – åben debat.
  • Fremlæggelse af budget samt godkendelse heraf.
  • Valg til bestyrelse og en suppleant: På valg fra bestyrelsen er: Carsten Skjødt, Flemming Pedersen og Brian Jeppesen. Carsten Skjødt ønsker ikke genvalg.
  • Valg af revisor og en revisorsuppleant. (Per Skou Jessen og Mikkel Ottesen. Per ønsker ikke genvalg)

 

Af hensyn til forplejningen bedes tilmelding til generalforsamlingen ske senest søndag den 2. oktober 2021 til l.lauritsen@live.dk eller på 40345630.

 

 

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Lars Lauritsen