Indkaldelse til generalforsamling i

Holme Ådalens Afgræsningsforening

 

Torsdag d. 21. april 2022, kl. 19.00

Multihuset, Smedebakken 16, Starup, 7200 Grindsted.

Dagsorden:

  • Valg af dirigent og referent.
  • Bestyrelsens beretning.
  • Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
  • Foreliggende forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.
  • Foreningens udvikling – åben debat.
  • Fremlæggelse af budget samt godkendelse heraf.
  • Valg til bestyrelse og en suppleant: På valg fra bestyrelsen er: Vagn Kristiansen og Lars Lauritsen. Brian Jeppesen (kasserer) indvilgede sidste år, at fortsætte i bestyrelsen frem til dette års generalforsamling. Der skal derfor vælges et medlem til bestyrelsen gældende for et år.
  • Valg af revisor og en revisor suppleant. På valg er Carsten Skjødt og Mikkel Ottesen.

 

Af hensyn til forplejningen bedes tilmelding til generalforsamlingen ske senest tirsdag den 19. april til graesningsforening@hotmail.com eller på 40345630.

 

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Lars Lauritsen