Indbydelse til arbejdsdag fredag den 29. april kl. 14.00

Inden længe skal vores kreaturer atter i gang med plejen af vores lysåbne enge. Derfor indbyder vi traditionen tro til nogle timers hyggeligt arbejde og socialt samvær.

Vi håber du har tid og lyst til at komme og give en hånd med!