Side 2 af 4

Arbejdsdag på engene

Indbydelse til arbejdsdag fredag den 29. april kl. 14.00

Inden længe skal vores kreaturer atter i gang med plejen af vores lysåbne enge. Derfor indbyder vi traditionen tro til nogle timers hyggeligt arbejde og socialt samvær.

Vi håber du har tid og lyst til at komme og give en hånd med!

Generalforsamling for 2021

Indkaldelse til generalforsamling i

Holme Ådalens Afgræsningsforening

 

Torsdag d. 21. april 2022, kl. 19.00

Multihuset, Smedebakken 16, Starup, 7200 Grindsted.

Dagsorden:

 • Valg af dirigent og referent.
 • Bestyrelsens beretning.
 • Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
 • Foreliggende forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.
 • Foreningens udvikling – åben debat.
 • Fremlæggelse af budget samt godkendelse heraf.
 • Valg til bestyrelse og en suppleant: På valg fra bestyrelsen er: Vagn Kristiansen og Lars Lauritsen. Brian Jeppesen (kasserer) indvilgede sidste år, at fortsætte i bestyrelsen frem til dette års generalforsamling. Der skal derfor vælges et medlem til bestyrelsen gældende for et år.
 • Valg af revisor og en revisor suppleant. På valg er Carsten Skjødt og Mikkel Ottesen.

 

Af hensyn til forplejningen bedes tilmelding til generalforsamlingen ske senest tirsdag den 19. april til graesningsforening@hotmail.com eller på 40345630.

 

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Lars Lauritsen

Kødsalg fortsat….

Kære medlemmer
Holmeådalens Afgræsningsforening har stadig noget godt oksekød til salg. Vi fik desværre ikke udsolgt, da vi udbød kødet i sidste måned, så det overskydende ligger nu i frysehus i Rødding.
Så hvis I glemte at få bestilt dengang, eller igen har plads i fryseren er det bare med at reagere og bestille på Afgræsningsforeningens hjemmeside Holme Ådalens Afgræsningsforening- Kødsalg af godt oksekød (holmeaadalens.dk)  eller ved at kontakte en fra bestyrelsen.
Ved bestilling afhenter vi kødet i frysehuset og udleverer det hos kunden.
På bestyrelsen vegne
Mvh
Carsten Skjødt

Kødsalg November 2021

Foreningen har nu igen godt oksekød til salg. Der vil være pæne mængder af både hakket oksekød og udskåret kød  – stege/bøffer/suppekød.

Hvis du ønsker  at få del i det gode kød fra dyr, der har græsset på rene naturarealer i rolige forhold,  kan det bestilles her på siden  Kødsalg af godt oksekød NYT-NYT

I år har vi som noget nyt introduceret Luksus pakker – læs mere om den på Kødsalgssiden nævnt ovenfor.

Er der problemer med at bestille kan I henvende Jer til et medlem af bestyrelsen.

Generalforsamling for 2020

Indkaldelse til generalforsamling i

Holme Ådalens Afgræsningsforening

 

Tirsdag d. 5. oktober 2021, kl. 19.00

Multihuset, Smedebakken 16, Starup, 7200 Grindsted.

Dagsorden:

 • Valg af dirigent og referent.
 • Bestyrelsens beretning.
 • Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
 • Foreliggende forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.
 • Foreningens udvikling – åben debat.
 • Fremlæggelse af budget samt godkendelse heraf.
 • Valg til bestyrelse og en suppleant: På valg fra bestyrelsen er: Carsten Skjødt, Flemming Pedersen og Brian Jeppesen. Carsten Skjødt ønsker ikke genvalg.
 • Valg af revisor og en revisorsuppleant. (Per Skou Jessen og Mikkel Ottesen. Per ønsker ikke genvalg)

 

Af hensyn til forplejningen bedes tilmelding til generalforsamlingen ske senest søndag den 2. oktober 2021 til l.lauritsen@live.dk eller på 40345630.

 

 

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Lars Lauritsen

Nyt tilbud på det lækre oksekød fra Afgræsningsforeningen

NYT-NYT

Vi vil, når vi slagter næste gang, forsøge at tilbyde en luksus udskæring af det lækre kød fra dyrene i Afgræsningsforeningens enge.

Der er mange, der har giver udtryk for, at de har svært ved at få brugt f.eks. tværreb, oksebryst , osso buco og nogle af de andre udskæringer fra forenden af koen. Derfor vil vi få slageren til at afpudse kødet i forenden og  lave det til hakket oksekød.

Det ekstra arbejde og at der også bliver lidt færre kg pga. at mere knogler og fedt skæres væk, gør at prisen derfor bliver lidt højere – 105 kr pr kg. Til gengæld får man så mulighed for at lave hakke-drenge af de stykker, som man før havde lidt udfordringer med.

 

Kig ind på siden med Kødsalg og læs mere om de nye tiltag.

 

Vi forventer at slagte et  pænt antal dyr i slutningen af Oktober/start November, så bestil bare allerede nu,  Alle bestillinger bliver skrevet op, og I vil blive kontaktet når vi ved mere præcist ,hvornår det vil blive udleveret.

Frankfurtere og hakket kød til salg

Nu får vi et parti Frankfurtere til  salg lavet på et af kreaturerne fra engene.  Der bliver lavet tre forskellige slags:

 • Almindelige Frankfurtere
 • Frankfurtere med Hvidløg
 • Frankfurtere med Ramsløg

Frankfurterne pakkes i poser med ca 2 kg – det svarer til ca. 17 styk af de gode varer.  Prisen er som sidste år 95 kr pr kg,  – dvs 190  kr for en pose.

Derudover vil der være et mindre parti hakket oksekød pakket i 5 kg portioner. Prisen  her er 78 kr pr kg , dvs at en portion koster 390 kr.

Hvis du er interesseret kan varerne bestilles her på linket.  

Bestil pølser / hakket kød

Arbejdsdag i engene

Kære nuværende og tidligere medlemmer samt andet godtfolk

 

Foråret lader åbenbart vente på sig, men derfor vi skal alligevel have vores kvæg på græs i den grønne eng.

Derfor afholder vi atter i år en arbejdsdag

Lørdag den 15 Maj kl. 09:00 ved Natur-universitetet

som vi kombinerer med suppe-spisning idet vi, grundet Covid 19, ikke kunne afvikle suppedagen i marts måned, som vi har tradition for at gør.

 

Der er ikke mødepligt til arbejdsdagen kl. 09.00, men da vi har en stor portion suppe klar, er der næsten mødepligt til suppespisning og hyggeligt samvær kl. 13.00 – også ved Natur-universitetet

 

Så mød gerne op og tag evt. din nabo eller familie med 😊.

 

P.s. Suppen er gratis, mens øl og vand kan købes til meget rimelige priser.

Årets første kalve

Selv om temperaturen udenfor har været noget langt nede, trives køres dyr godt på deres vinteropholds pladser. På grund af megen regn i første del af vinteren er det noget smadret nogle steder, men vi sørger for, at der altid er tørre arealer, hvor de kan lægge sig for natten, og når de tygger drøv.

Vi hører sommetider om nogen, der er bekymrede for dyrene og synes det er synd for dem, at de skal gå ude. Dyrene er skabt til det , og  der er i øvrigt ikke krav til, at de skal have en lukket stald at gå ind i . De skal have læ for vinden, og vi ser faktisk kun ret sjældent, at dyrene ligger sig inde i de læskure/shelters, vi alligevel har lavet  til dem. De foretrækker den frie luft, gerne i et hegn eller lidt skov/buskads, der giver læ for vinden.

Årets første kalve er blevet født, de første allerede i Januar,  De har alle på nær en enkelt klaret det godt og trives fint.

De første kalve er født

 

Julehilsen

Om få timer sidder de fleste af os samlet omkring et veldækket bord med and, gås, flæskesteg, brunede kartofler, ris alamende  alt efter, hvilken tradition vi  nu engang har i forbindelse med juleaften. Juletræet med sin pynt venter jo med sin pynt i stuen, hvor vi i år skal undgå, at for mange samles og frarådes at synge både gamle og nye julesange. Begrænsninger som alene skyldes vores ubudne gæst, Corona, som det meste af året har været et alt for nært et bekendtskab og alligevel får indflydelse på, hvordan vi ønsker at holde julen. I Peter Fabers julesang ”Sikken voldsom trængsel og alarm fra 1848” står der i sidste vers: Rør blot ikke ved min gamle jul! Det må vi sande at Corona har gjort i år. Men, nu er der håb forude og i takt med, at dagene længes, får vi forhåbentligt vores ubudne gæst smidt på porten, således at vi om et år, atter kan fejre julen på den måde og med de traditioner, som vi plejer at gøre.

I afgræsningsforeningen har den delvise nedlukning af Danmark medført, at vi har måttet aflyse vores suppedag i marts måned, vores arbejdsdag i engene samt aftenvandring i den grønne eng i august måned. Generalforsamlingen blev udskudt til september måned. Mødet med kvægholderne, som vi plejer at afholde i juli måned blev ligeledes aflyst. Endelig blev byfesten i Starup- Tofterup aflyst og hvor vi atter i år, havde set frem til at deltage med en stand med salg af grillpølser samt at fortælle om foreningens virke.

De forskellige aflysninger har dog ikke overskygget vores arbejde med, og som er foreningens egentlige formål nemlig, at udføre naturpleje med kvæg for derved at genskabe og vedligeholde den lysåbne eng. Det er nu godt 8 år siden, at vi stiftede Holme Ådalens Afgræsningsforening. Vi har i skrivende stund ca. 70 medlemmer, som fortsat støtter op omkring foreningens virke og som i tilgift har mulighed for at købe noget godt og vil jeg påstå klimavenligt oksekød fra kvæg, som i sommerhalvåret lever af græs, urter og blomster mv. i engene og i vinterhalvåret alene græsfordres med hø og wrap samt halm.

Græsningssæsonen 2020 kom lidt sent i gang som følge af et køligt forår. Henover foråret og sommeren kom der en del regn, men heldigvis ikke i de mængder som vi oplevede i 2019, hvor engene til tider mange steder stod under vand, hvilket medførte, at kreaturerne havde svært ved, at afgræsse de lavest beliggende arealer.

Antallet af kreaturer som i år har afgræsset engene viste sig sidst på græsningssæsonen at være lidt i overkanten af, hvad engene kunne bære. Vi fik i midlertidig mulighed for at udvide engarealet med godt 4 ha eng hos to lodsejere, som dermed har forhindret overgræsning af de eksisterende engarealer. Sidste år afgræssede vi ca. 10 ha eng ved Ansager. Da flytning af kreaturer til og fra arealet, indfangning samt det løbende tilsyn var for udfordrende for os, har vi måttet opsige aftalen om, at afgræsse arealet fra i år.

Visionen om en lysåben eng i Holme ådalen fra Bække i øst til Varde i vest ser ud til, at komme et pænt stykke nærmere i løbet af de næste par år. Dette sker i forbindelse med genopretningen af Holme å på en 12 km. Lang strækning mellem Hostrup stemmeværk og udløbet til Varde å. Engområderne som Holme å gennemskærer på strækning indgår nemlig også i projektet og vil også blive afgræsset. Det bliver spændende at følge projektets tilblivelse og de endelige resultater og hvor vi forventer, at Varde laksen efter mange års fravær atter kommer op i Holme å. Se mere om projektet her:

https://www.vardekommune.dk/content/hoering-genopretning-af-holme-aa-fra-hostrup-til-udloebet-i-varde-aa

Foreningen var vært ved et arrangement i efteråret 2019 for lodsejere med enge i projektområdet og kommunen, hvor vi orienterede om foreningens virke og hvordan vi plejer engarealerne langs Holme å. Vi håber, at vores model har inspireret lodsejerne og kommende kvægholdere til et nærmere samarbejde omkring pleje af engene langs med Holme å.

På bestyrelsens vegne  vil hermed ønske jer alle en glædelig jul samt et rigtigt godt nytår.

De bedste hilsner

Lars Lauritsen

« Ældre indlæg Nyere indlæg »
Holme Ådalens Afgræsningsforening