På generalforsamlingen den 8/4 blev Flemming Pedersen og Carsten Skjødt genvalgt til bestyrelsen. Bjørn Bjerre ønskede af helbredsmæssige årsager at træde ud og i hans sted blev Brian Jeppesen valgt.

Som suppleant til bestyrelsen  blev Kim Christensen valgt.

 

Bjørn var med i den oprindelige arbejdsgruppe, der startede projektet op  i 2009.  Formanden overakte en lille gave og takkede Bjørn for indsatsen igennem de mange år.