Mandag d. 8. april 2019, kl. 19.00

Multihuset, Smedebakken 16, Starup, 7200 Grindsted.

Dagsorden:

1)        Valg af dirigent og referent.

2)        Bestyrelsens beretning.

3)        Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

4)        Foreliggende forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.

5)        Foreningens udvikling – åben debat.

6)        Fremlæggelse af budget samt godkendelse heraf.

7)        Valg til bestyrelse og en suppleant: På valg fra bestyrelsen er: Flemming Pedersen og Carsten Skjødt.

   Bjørn Bjerre ønsker grundet helbredsmæssige udfordringer at udtræde af bestyrelsen, hvorfor der skal findes en suppleant for ham (1 år).

8)        Valg af revisor og en revisor-suppleant.

9)        Eventuelt.

 

Efter generalforsamlingen vil direktør for Welfare Food ApS Peder Burgaard Sørensen fortælle om, hvordan firmaet (tidligere Holsted Slagtehus) vil lave kvalitetskød med fokus på dyrevelfærd. Peder driver sammen med Thomas Bruun Guldager Highland Cattle og har gennem flere år leveret højlandskvæg til slagteriet i Holsted.