Indkaldelse til generalforsamling i

Holme Ådalens Afgræsningsforening

 

Tirsdag d. 18. april 2023 kl. 19.00

Multihuset, Smedebakken 16, Starup, 7200 Grindsted.

Dagsorden:

  • Valg af dirigent og referent.
  • Bestyrelsens beretning.
  • Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
  • Foreliggende forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.
  • Foreningens udvikling – åben debat.
  • Fremlæggelse af budget samt godkendelse heraf.
  • Valg til bestyrelse og en suppleant: På valg fra bestyrelsen er Flemming Pedersen og Martin Kaiser samt Brian Jeppsen (etårig periode).
  • Valg af revisor og en revisorsuppleant. På valg er Carsten Skjødt og Mikkel Ottesen.

 

Af hensyn til forplejningen bedes tilmelding til generalforsamlingen ske senest fredag den 14. april til graesningsforening@hotmail.com eller på 40345630.

 

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Lars Lauritsen